Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ ZA ODZYSKANĄ PRZED STU LATY NIEPODLEGŁOŚĆ

– NA PIELGRZYMI TRUD

 

LIST PASTERSKI BISKUPA ŚWIDNICKIEGO ZAPRASZAJĄCY

NA XV DIECEZJALNĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ

 

Wstęp

Umiłowani diecezjanie, rozpoczynamy dzisiaj lipiec, pierwszy z wakacyjnych miesięcy. Jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych tego wakacyjnego czasu dla naszej diecezji będzie kolejna, w tym roku już piętnasta Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z miesięcznym wyprzedzeniem kieruję do Was, drodzy Diecezjanie bardzo serdeczne zaproszenie do wzięcia udziału w tym ważnym dziele. Zanim wskażę na duchowe znaczenie tej pielgrzymki i na jej specyficzny, tegoroczny charakter, wyraźmy najpierw Panu Bogu wdzięczność za dar Jego słowa ogłoszonego wśród nas z trzech ksiąg Pisma Świętego i zapamiętajmy, jakie przesłanie skierował On dziś do nas.

 

1. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka

Głównym tematem liturgii trzynastej niedzieli zwykłej jest prawda o naszej nieśmiertelności. Z Księgi Mądrości usłyszeliśmy słowa: „Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2, 23). Prawdę o naszym wiecznym trwaniu uwydatnia także dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Jezus wezwany do umierającej córki Jaira zastaje ją martwą. Pełen miłości bierze ją za rękę i mówi: „Dziewczynko, mówię ci, wstań” (Mk 5, 41). Na te słowa dwunastoletnia dziewczynka wstaje i chodzi. Czyniąc ten cud, Jezus chciał, by wszyscy na własne oczy zobaczyli, że umierając, człowiek nie przestaje istnieć, że gdzieś jest, skoro można przywrócić go do życia. Jezus chciał też, abyśmy uwierzyli w naszą nieśmiertelność; dlatego wskrzeszał zmarłych, dlatego sam zmartwychwstał. Człowiek bowiem, który raz zaistniał, już nigdy nie przestanie istnieć. Przeminą lata, wieki, a człowiek będzie trwał zawsze. Drodzy bracia i siostry, uzdrowienie chorej kobiety i wskrzeszenie córki Jaira oznaczają, że Bóg w Jezusie Chrystusie, wziął ponownie w swe ręce nasz los. Bóg nie eliminuje chorób, starości i śmierci, ale przez nie toruje drogę ku życiu. Przyjmując dziś z wami tę radosną prawdę o naszej nieśmiertelności i wieczności z Bogiem, pragnę zaprosić Was do włączenia się w dzieło naszej diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę, która także nam przypomni, że jesteśmy w drodze, ostatecznie – w drodze ku wieczności.

 

2. Specyfika tegorocznej XV Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę

Każda z naszych dotychczasowych pielgrzymek jasnogórskich odbywała się w kontekście różnych wydarzeń ogólnokościelnych i diecezjalnych. W ubiegłym roku towarzyszył nam klimat trzystulecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej, stulecia objawień w Fatimie i uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej Świdnickiej. W tym roku przypadają nowe rocznice: sto sześćdziesiąta rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes; osiemsetlecie kultu Matki Bożej Wambierzyckiej i przede wszystkim setna rocznica odzyskania naszej narodowej niepodległości. Opatrzność tak cudownie zrządziła, że ojczyźniane losy od zarania dziejów splecione są z losami Kościoła katolickiego w Polsce. Chyba nie ma na świecie drugiego takiego kraju, w którym patriotyzm aż tak bardzo przenika się z wiarą i tak bardzo kojarzy się z Kościołem katolickim jak u nas. Nic więc dziwnego, że patriotyczną nutę chcemy uczynić w czasie pielgrzymki dominantą dyskretnie rozbrzmiewającą każdego dnia: podczas Eucharystii, w modlitwach różańcowych, w konferencjach, na wieczornych apelach – słowem: gdzie się tylko da. Postaramy się, by rozchodził się po lasach, łąkach i polach, po miastach, wsiach i osiedlach gromki śpiew: „Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie!”.

 

3. Wszyscy włączamy się w dzieło pieszej pielgrzymki na Jasną Górę

Umiłowani Diecezjanie, niech przed naszą pielgrzymką odżyje w nas głos wielkiego proroka naszych czasów, św. Jana Pawła II. Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 18 czerwca 1983 r. Ojciec Święty, rozważając słowa Apelu Jasnogórskiego, powiedział przejmującym głosem do polskiej młodzieży: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. […]. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. Chwilę wcześniej w tym samym Apelu nasz Święty Papież mówił: „Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji. […] Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Zechciejmy zwrócić szczególną uwagę na to „musicie od siebie wymagać”. Jedną z pierwszych form wymagania od siebie może być pójście na tegoroczną pielgrzymkę. Wytrawni pątnicy mogliby długo opowiadać co to znaczy „wymagać od siebie”. Raz piach pod nogami, raz trawa, raz szuter, raz asfalt, raz błoto; słońce, upał, chmury albo deszcz; spanie w namiotach, jak nomadzi w czasach Jezusa; upocenie i niedospanie, odciski i bąble na stopach – to niektóre atrybuty pielgrzymowania. A jednak wszędzie widać uśmiech i radość. Skąd oni to mają? Stąd, że dzieje się coś ważnego, coś, co może zrozumieć tylko pielgrzym pozostający w swym sercu w dialogu z Bogiem. Gdy jest trudno, człowiek zaczyna lepiej rozumieć refren z pieśni „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie [...] kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie […]”.

Moi drodzy, jeśli pątnik złączy trudy pielgrzymowania z konkretną intencją, to tak, jakby ciężko choremu człowiekowi podał życiodajny lek w zastrzyku. Trud pielgrzyma Jezus przemienia w błogosławieństwo, które pątnik duchowo „wstrzykuje” chorym z rodziny, z sąsiedztwa, z grona przyjaciół, ale także nieprzyjaciół; „wstrzykuje” lek błogosławieństwa chorym sytuacjom, chorym kontaktom i, choć wolnej, to jakże chorującej Ojczyźnie.

Po tym zaproszeniu skierowanym do wszystkim, którzy mogliby wyruszyć na pielgrzymkę, kieruję jeszcze gorącą prośbę do pielgrzymów Grupy „7”, grupy duchowego uczestnictwa i duchowego wsparcia. Wam nie jest dane iść na Jasną Górę nogami, idziecie natomiast sercami, tęsknotą, cierpieniem, może przykuciem do łóżka. Pewnie w skromności waszej nawet nie podejrzewacie, jak bardzo jesteście potrzebni i ważni! Im bardziej otoczycie pątników swoją modlitwą, cierpieniem, życzliwością, błogosławieństwem, tym bezpieczniej nasi pielgrzymi dotrą do celu. Im będzie Was więcej, tym lepiej. Utkacie swoją duchową obecnością gęstą tkaninę wiary, nadziei i miłości, przez którą nie przebije się moc zła. Dlatego koniecznie zapiszcie się do „siódemki”. Może ktoś powie: po co się zapisywać i tak się modlę. Owszem, dobre i to, ale kiedy człowiek się zapisze, zobowiązuje się inaczej i mocniej. Wy też otrzymacie znaczek pielgrzymkowy i „Przewodnik pielgrzyma”.

Księży, którzy nie pójdą w pieszej pielgrzymce proszę o to, by przybyli ze swoimi wiernymi w środę 8 sierpnia na Apel Jasnogórski i na nocne czuwanie modlitewne, zakończone Mszą św. o północy. W czwartek, 9 sierpnia o godz. 6.00 rano, cała pielgrzymka świdnicka wyruszy z częstochowskiego osiedla „Kawodrza” pod Wały Jasnogórskie, gdzie o godz. 7.30 rozpocznie się prezentacja grup i przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 9.00 w Jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej będzie sprawowana ostatnia pielgrzymkowa Msza św. z pełnym wdzięczności Te Deum za 15 lat błogosławionego pielgrzymowania! Kto z Diecezjan nie dotrze na Jasną Górę w środę 8 sierpnia, na apel i czuwanie, niech spróbuje przynajmniej dotrzeć rano 9 sierpnia na uroczyste zakończenie!

Kochani Pielgrzymi! Na pielgrzymkę trzeba się zapisać! Od połowy lipca ruszą Diecezjalne Centra Przedpielgrzymkowe: w Świdnicy – w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski; w Dzierżoniowie – w parafii pw. Chrystusa Króla; w Wałbrzychu – w parafii pw. św. Franciszka u Księży Pallotynów; w Kłodzku – u Ojców Franciszkanów; w Ząbkowicach – w parafii pw. św. Anny. Wszyscy w pierwszej kolejności otrzymacie „Książeczkę pielgrzyma”. Uważne zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie „Książeczki” i podpisanie stosownych deklaracji od tego roku jest wyjątkowo ważne. Ma to związek z wejściem w życie unijnych przepisów RODO. Z wypełnioną „Książeczką” należy następnie, jak najprędzej na najbliższej bazie noclegowej zgłosić się do Kancelarii Pielgrzymki w wozie „Informacja” po pieczątkę. Dopiero wtedy „Książeczka” nabiera mocy urzędowej a pielgrzym naprawdę staje się pielgrzymem.

Główny nurt pielgrzymkowy wyruszy z katedry świdnickiej we wtorek 31 lipca po Mszy św. o godz. 10.00. Grupa „6” – św. Wincentego Pallottiego zaczyna dzień wcześniej: w poniedziałek 30 lipca i wyrusza z Wałbrzycha z kościoła pw. św. Aniołów Stróżów po Mszy św. o godz. 10.00. Grupa „3” wychodzi z Kłodzka, we wtorek 31 lipca z kościoła Ojców Franciszkanów po Mszy św. o godz. 9.00. Grupa „4” św. Jana Pawła II wychodzi w środę 1 sierpnia z kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach, po Mszy św. o godz. 12.00. Wszystkie grupy połączą się w jedną całość w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach, w czwartek 2 sierpnia na Mszy św. o godz. 6.30.

 

Zakończenie

Drodzy diecezjanie, jeszcze raz zapraszam i zachęcam do pielgrzymowania. Niech nasza XV Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przyniesie błogosławione owoce jej uczestnikom, ich rodzinom, parafiom i całej diecezji, która przygotowuje się do obchodów 15-lecia swojego istnienia. Niech przyniesie też błogosławione owoce dla naszej Ojczyzny obchodzącej 100-lecie odzyskania niepodległości. Wszystkim na to zbożne dzieło udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

Wasz biskup Ignacy

Przystanek Jezus. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

 

500 ewangelizatorów z Polski, Anglii, Szkocji, Francji, Niemiec, Malezji i Słowenii. Zespoły muzyczne, m.in.: Maleo Reggae Rockers”, "TAU", Propaganda Dei”, „Pancerne Ryby”, „Fisheclectic”, „Adam Bubik” z Czech, „Jadah”, „Nieboskłonni” i wielkie rzesze młodych ludzi. Czyli 29 lipca startuje Przystanek Jezus

 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1) – pod takim hasłem odbędzie się w tym roku Przystanek Jezus. Obok wymiaru religijnego, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pojawią się też wątki patriotyczne. Podczas XIX Przystanku Jezus Dobrą Nowinę będzie głosiło ponad 500 ewangelizatorów z Polski, Anglii, Szkocji, Francji, Austrii, Niemiec, Malezji i Słowenii.

 

Przystanek Jezus odbędzie się od 29 lipca do 5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy wezmą udział w rekolekcjach, które poprowadzi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. – Patrząc na uczestników Przystanku Jezus, widzimy przedstawicieli różnych grup w Kościele – kleryków, księży, siostry zakonne, ale też małżeństwa, pary i singli – mówi ks. Artur Godnarski, koordynator Przystanku Jezus.

 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!” (Ga 5, 1) i będzie miało dwa wymiary. Oprócz religijnego, podkreślony będzie także wymiar patriotyczny przy okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Na Przystanek Jezus zaprosiliśmy „Panny Wyklęte” oraz „Contra Mundum”, żeby zaakcentować aspekt patriotyczny. Podczas festiwalu przypadnie też kolejna rocznica Powstania Warszawskiego i dlatego w godzinie „W” uroczyście oddamy hołd poległym – dodaje ks. Godnarski.

 

Na tegorocznym Przystanku Jezus z prezentacją artystyczną pojawią się także członkowie zespołów: „Propaganda Dei”, „Pancerne Ryby”, „Fisheclectic”, „Adam Bubik” z Czech, „Jadah”, „Nieboskłonni” oraz szczególni ulubieńcy młodego pokolenia „Maleo Reggae Rockers” i raper “TAU”. – Nie chcemy zapraszać młodych na koncerty. Będą to spotkania w szczególnej oprawie, wspólne celebrowanie pozytywnych wartości i wiary. To wszystko ma jeden cel: prowadzi do spotkania z Chrystusem w życiu i odbywa się w klimacie celebracji wyrażonej we współczesnym języku młodego pokolenia, które ma swój sposób komunikowania się i eksponowania własnych wartości, także wiary – tłumaczy koordynator Przystanku Jezus.

 

– Dla młodzieży będzie to też ciekawe doświadczenie spotkania z chrześcijańskimi twórcami. Po wspólnym śpiewaniu i modlitwie w namiocie głównym, w mniejszych namiotach odbywać się będą kameralne spotkania z artystami. Młodzi ludzie będą mogli z nimi porozmawiać, pomodlić się, ale też opowiedzieć im swoją historię – mówi ks. Godnarski.

 

Przystanek Jezus odbywa się równolegle do Pol’and’Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Ks. Godnarski podkreśla, że młodzi przyjeżdżający na festiwal rockowy cenią sobie strefę, którą tworzy dla nich Przystanek Jezus. – Chętnie przychodzą do nas, by porozmawiać, wypowiedzieć swoje pytania, poznać nowych ludzi, pomodlić się, a także wypoczywać. Bardzo dobrze czują się w towarzystwie ewangelizatorów. To kapitalne momenty spotkań, wspólnego siedzenia na ziemi, rozmawiania w klimacie swoistego luzu. Nie ma żadnej ‘spiny’, nikt ich nie kontruje. Mogą powiedzieć, co im leży na sercu – mówi ks. Godnarski. – To swoiste towarzyszenie młodym w ich naturalnym środowisku, do czego zaprasza nas pp. Franciszek – dodaje.

 

– Oni spotykają się tu z Kościołem, który ich bardzo mocno pociąga i jest dla nich strawny. Niektórzy wręcz czekają na te spotkania i byliby zawiedzeni, gdyby Przystanek Jezus nie towarzyszył festiwalowi Pol’and’Rock Festival – zaznacza ks. Godnarski.

 

Na Przystanku Jezus ewangelizować będą także biskupi: Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski, Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a także abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

 

Przystanek Jezus powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w 1999 r. Jest to odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanku Woodstock), który jest jednym z największych koncertów muzyki rockowej w Europie i gromadzi kilkaset tysięcy młodych. Co roku w Przystanku Jezus bierze udział kilkuset ewangelizatorów z Polski i z zagranicy.

 

KAI/al

W niedzielę (17.06) gościliśmy ks. prof. Jarosława Lipniaka, który przygotował naszą parafię do przyjęcia relikwii św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, Małej Arabki; na Mszy św. o godz. 11:00 relikwie Świętej zostały uroczyście wniesione i pozostaną w naszym kościele. Relikwie zostały przywiezione w maju b.r. z klasztoru Karmelitańskiego w Betlejem. Relikwiarz został ufundowany przez parafian, którzy brali udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej na przełomie kwietnia i maja.

W niedzielę, 17 czerwca b.r. odbył sie w naszej parafii festyn parafialny. Pragnę podziękować za zaangażowanie i przeprowadzenie Festynu instytucjom i osobom, są to: Tomasz Rudziński, Paweł Kobiałko, Ks. Krzysztof Faron, Piotr Koper wraz z rodziną, Aleksandra Kołkowska, Krzysztof  Wasiek, Maciej Wizerkaniuk, Dorota Balwierz, Anna Zaganiaczyk, Marta Bednarek, Małgorzata Bednarek, Łukasz Bednarek, Jarosław Bednarek, Łukasz Jakubczak, Beata i Edward Nowak, Paweł Nowak, Ewa Stawowska, Elżbieta Kuczwalska, Maria Wrzesień, Kamil Łoszak, Damian Kuśnierz, Izabela Koszyk, Rafał Koszyk, Barbara Jendrych, Krystyna Wierzchołowska, Sabina i Rafał Przepiórscy, Małgorzata Górecka, anonimowi fundatorzy ciast, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, Anita Lewandowska Akademia Fryzur, Piotr Kulik, Rafał Łazarski, PHU Marek Stefański, Straż Pożarna z Wałbrzycha, Policja z Wałbrzycha, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej;

Dochód z Festynu to kwota: 4 400,00 zł.; wielkie słowa podziękowań organizatorom, fundatorom, sponsorom i wszystkim uczestnikom Festynu - Bóg zapłać!;


 

1 marca 2022 roku będziemy obchodzić 50 rocznicę erygowania naszej parafii.

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

Msze św.

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18.00

  9.00 soboty

  9.00 I Piątki miesiąca i w okresie kolędy