Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

Nauka śpiewu dla dzieci I Komunijnych w sobotę, 24 marca b.r. w salce katechetycznej o godz. 10:00 lub o godz. 15:00.

1. Sobota, 7 kwietnia, godz. 11:00;

2. Czwartek, 12 kwietnia, godz. 19:00;

3. Sobota, 21 kwietnia, godz. 11:00;

4. Sobota, 28 kwietnia, godz. 11:00;

5. Piątek, 4 maja, godz. 19:00;

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA

NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

............................................................................................,

                                      (imię i nazwisko dziecka)

uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

.........................................................

.........................................................

Wałbrzych, dnia ...................................

Za 4 lata będziemy obchodzić 50 rocznicę erygowania parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Msze św.

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18.00

  9.00 (tylko w pierwszy piątek miesiąca i w okresie kolędy)