Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

Parafię erygowano 1 marca 1972 roku.

 


Siegesdankkirche – Kościół Dziękczynienia za Zwycięstwo to pierwsza nazwa dawnej protestanckiej, a obecnie katolickiej świątyni pw. Zmartwychwstania Pańskiego w wałbrzyskim Starym Zdroju.

Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się 23 maja 1871 r. po wielkim zwycięstwie Prus nad Francją. Stąd powyższy tytuł kościoła, który nadano na życzenie patrona kościoła Hansa v. Mutiusa.

Altwasser stał się samodzielną parafią w grudniu 1872 roku.

Stary Zdrój został administracyjnie przyłączony do Wałbrzycha w 1919 roku.

Po II wojnie część niemieckich mieszkańców pozostała w Wałbrzychu do lat sześćdziesiątych XX wieku. Wraz z ich wyjazdem wygasła równocześnie parafia ewangelicka w Starym Zdroju. W 1946 r., w okolicach kościoła Dziękczynienia mieszkało już 4000 Polaków, w większości katolików.

Po ustaleniach z miejscowym pastorem duchowny katolicki zaczął odprawiać nabożeństwa w luterańskim kościele, a Administracja Apostolska Dolnego Śląska ustanowiła go rektorem tegoż kościoła. Rozpoczęły się starania o świątynię nazywaną już wtedy kościołem Zmartwychwstania Pańskiego. Po przejęciu świątyni przez parafię pw. Św. Barbary nastąpił remont i przystosowanie świątyni do katolickiej liturgii. Szczególnie zaangażował się w to ks. Bogusław Wermiński, od 1968 r. rektor, a następnie pierwszy proboszcz erygowanej przy kościele w 1972 r. parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Tomasz Nochowicz

(Są to fragmenty artykułu: Kościół Dziękczynienia w Wałbrzychu, autorstwa Tomasza Nochowicza, zamieszczone w czasopiśmie Sudety, nr #1/94, styczeń 2009, str. 14-15)

Święta

Czwartek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Antoniego, opata

 

Msze Święte

w kościele parafialnym

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18:00

oraz

9:00

(tylko w soboty

I piątki miesiąca

oraz podczas kolędy)