Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

/Fot. Paweł Kobiałko/

Chrzest jest udzielany dzieciom rodziców, którzy są gotowi wprowadzać dziecko na drogę wiary i zamieszkują aktualnie na terenie naszej parafii. Do kancelarii rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka, celem sporządzenia zapisu w Księdze Chrztów. Rodzice wybierają rodziców chrzestnych. Wobec chrzestnych Kościół stawia następujące wymagania: powinni wyrazić gotowość pełnienie tego zadania, winni ukończyć 16 rok życia, być praktykującymi katolikami i przyjąć sakrament bierzmowania, prowadzić życie eucharystyczne, żyć zgodnie z wiarą, być wolnymi od kar kościelnych. Prawo wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji. W przypadku, gdy chrzestni są spoza parafii - należy dostarczyć zaświadczenie od właściwego proboszcza o zdolności do pełnienia tej funkcji. Przed chrztem rodzice i chrzestni są zobligowani do uczestniczenia w katechezie ukazującej sens i znaczenie pierwszego sakramentu. Termin katechezy ustala się podczas zapisu dziecka do chrztu.

Osoby dorosłe wyrażające wolę przyjęcia chrztu, po wstępnej rozmowie w kancelarii zapraszamy na drogę formacji katechumenalnej.

(por. ks. Wiesław Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania, Wrocław 2008)

/Fot. Paweł Kobiałko/

W naszej parafii Chrzest dzieciom jest udzielany podczas Mszy św. o godz. 11.00 w każdą II niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego i świąt Wielkanocnych.

Święta

Czwartek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Antoniego, opata

 

Msze Święte

w kościele parafialnym

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18:00

oraz

9:00

(tylko w soboty

I piątki miesiąca

oraz podczas kolędy)