Menu

Kontakt

Adres:

Parafia

Zmartwychwstania Pańskiego

w Wałbrzychu

ul. G. Marconiego 2
58-302 Wałbrzych
Telefon: 74 84 78 930

Konto parafialne:

Bank Pekao S.A.

27 1240 1978 1111 0010 0459 5008


Wyszukiwanie

  1. Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. 

  2. W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:- świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania- świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas poszczególnych szkół- zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich- dowody osobiste- odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku!)- jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii- w przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej- w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka. 

  3. Protokoły przedślubne spisywane są w terminie, który ustala się w kancelarii parafialnej. 

 

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

 

Msze Święte

w kościele parafialnym

Niedziela:
  8.00 
  9.30 
11.00
18.30
Dni powszednie:  

18:00

oraz

9:00

(tylko w soboty

I piątki miesiąca

oraz podczas kolędy)